VAN WOENSDAG NAAR DE DINSDAG...

In de Gemeente Coevorden is de Coevorden Huis-Aan-Huis een veel gelezen weekkrant, die al vele jaren lang telkens uitkomt op de woensdag. Maar dat gaat veranderen. Met ingang van dinsdag 6 februari zal dat wijzigen in de dinsdag. De laatste jaren verschenen er meerdere huis-aan-huiskranten in de gemeente Coevorden: De Zuidoosthoeker en Huis-Aan-Huis. Als gevolg van de overname van Boom uitgevers Nieuwsmedia door NDC mediagroep vallen deze titels onder één uitgever.

Besloten is het beste van de titels samen te voegen en er voor de inwoners lokale huis-aan-huiskranten van te maken gevuld met actueel nieuws, cultuur- en evenementennieuws en lezersaanbiedingen. Met ingang van volgende week ontvangen inwoners van de gemeente Coevorden alleen Coevorden huis aan huis.

Kopij voor de krant kan worden aangeleverd via het e-mailadres coevordenhuisaanhuis@ndcmediagroep.nl. - Als gevolg van de wijziging van verschijningsdag en de bijbehorende deadline dient kopij - inclusief sportnieuws - voortaan uiterlijk maandag om 12.00 uur in het bezit van de redactie te zijn.« terug
Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove