VANAF AUGUSTUS NIEUWE LELIE VAN DALEN

Medio juli a.s. stopt het veelgelezen huidige maandblad van Dalen e.o. "De Daler Lelie" met de uitgave. De initiatiefneemster en drijvende kracht Evelien van Hillo verzorgde dan 175 edities. Maar de 'dorpskrant' wordt opgevolgd door een nieuw maandblad... met een iets andere naam, n.l. "Lelie van Dalen". Samen met de inbreng van vrijwilligers werd De Daler Lelie elke maand bezorgd bij de donateurs. In verband met verhuizing van Evelien naar Leeuwarden heeft Stichting Daler Lelie besloten te stoppen met haar uitgaven.

De nieuwe "Lelie van Dalen" gaat uitgegeven worden door Drukkerij Edoprint. Menigeen in Dalen zal zich die naam nog herinneren uit de jaren '70-'-80 die destijds werd uitgegeven in de voormalige Gemeente Dalen. Over de exacte vormgeving, invulling, bijdragen van inwoners en berichten vanuit het verenigings- en dorpsleven worden de plannen verder uitgewerkt. Meer informatie daarover volgt o.a. in de komende laatste uitgaven van de “De Daler Lelie” en te lezen via deze website.

Geen abonnementen meer
Met de nieuwe “Lelie van Dalen” is het de bedoeling dat het blad maandelijks gratis huis-aan-huis gaat worden bezorgd; en dat er niet meer met een donateurschap wordt gewerkt. Dus iedereen in Dalen e.o. (het exacte verspreidingsgebied wordt nog nader bepaald), krijgt de “Lelie van Dalen” gratis te lezen. Nadere informatie over de nieuwe Lelie van Dalen volgt!



« terug
Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove