MOOIE ONTWIKKELING VOOR LOCATIE ROEZEMOES

Al langere tijd vroegen veel inwoners zich af, wat er gaat gebeuren met de voormalige kleuterschool Roezemoes in Dalen?

Na meerdere maanden denkwerk en overleg met betrokken partijen kan initiatiefnemer Marthijs Wegdam, bekendmaken dat er overeenstemming is bereikt om het gebouw van de Gemeente Coevorden over te nemen en verder te ontwikkelen. “We zijn blij dat we er in goede samenwerking nu uit zijn gekomen met alle betrokkenen”, aldus Marthijs. Op dit moment zijn er de volgende plannen, waarbij de voormalige Roezemoes in vier ‘blokken’ wordt verdeeld.

  • Ten eerste: zal ongeveer een kwart van de Roezemoes ingevuld gaan worden door Stichting Aold Daol’n. Zij verhuizen hiernaartoe vanuit de huidige locatie (voormalig politiebureau De Brinken). Het gebouw, waaruit ze vertrekken, gaat een woonbestemming krijgen en door de nieuwe eigenaar verhuurd worden als ‘starterswoning’.
  • Ten tweede: De bibliotheek gaat weer beter zichtbaar worden. De huidige locatie, met de ingang achterin de BWB-school, wordt ingeruild voor de nieuwe prachtige plek in de Roezemoes. Enkele ‘bibliotheekfans’ hadden al langer aangegeven dat het de wens was om de Bibliotheek (letterlijk) weer meer in zicht te brengen.
  • Het derde kwart – van het te verbouwen gebouw - zal woonbestemming krijgen
  • Het vierde kwart is eventueel in beeld voor een bedrijfje/winkel.

Locatie: Roezemoes Dalen


De eerste reacties, op dit mooie nieuws uit het dorp, zijn bijzonder positief.​

Roelof Beek (voorzitter Dorpsvisie Dalen) is altijd betrokken geweest bij de bibliotheek: “Dit past fantastisch in de dorpsvisie. Met name de nieuwe plek voor de bibliotheek is mooi. De toegankelijkheid en de mogelijkheden om meer literaire en culturele evenementen te organiseren zal sterk verbeteren. Aansluiten bij de initiatieven van de verkeerscommissie van de BWB school biedt de mogelijkheid tot een al omvattend plan met betrekking tot de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.“

"Ook wij zijn zeer content met het feit dat Marthijs Wegdam gebouw Roezemoes heeft gekocht. Hierdoor krijgt de bibliotheek een veel betere plek in onze samenleving. Ook de stichting Aold Daol'n krijgt meer mogelijkheden nu zij ook een gedeelte van de Roezemoes gaan gebruiken. Mooie ontwikkelingen die tot stand zijn gekomen door goed onderling overleg. Deze ontwikkelingen sporen ook goed met hetgeen in de Dorpsvisie vermeld staat", verwoordt voorzitter Harry Lamberts als voorzitter van Dorpsbelangen Dalen.

Aold Daol’n is terecht ook heel enthousiast dat door deze ontwikkeling. “Stichting Aold Daol’n is bijzonder verheugd met deze aankoop. Een nieuwe locatie voor haar depot met museumvoorwerpen en kleding. Is er een mooiere plek denkbaar dan naast onze eigen museummolen “Jan Pol”?... en dan ook nog ruimer van opzet“.

“Wat weer een geweldige goeie ontwikkeling voor ons dorp Dalen! – De initiatiefnemers en ook de betrokken partijen die straks hun plek gaan vinden in de Roezemoes zullen vast en zeker content zijn met deze vernieuwde locatie. Iedereen nu al van harte gefeliciteerd. We kijken uit naar de officiële opening”, aldus de voorzitter Henk de Jonge van de Ondernemersvereniging Dalen.


De initiatiefnemers willen graag benadrukken dat dit plan mede gerealiseerd kan worden door de positieve en constructieve inzet door de betrokken bestuurders van de Gemeente Coevorden.

Wanneer? - De intentie is om zo snel mogelijk na de jaarwisseling te beginnen met de werkzaamheden. In de komende periode zult u nieuws en ontwikkelingen rond de verbouw ook kunnen lezen op deze website www.dalen.nu 



« terug
Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove